Nedeľa - 03. marec 2024
 

Charakteristika spoločnosti

Prešov REAL s.r.o. vznikla uznesením Mestského zastupiteľstva č.104/96 zo dňa 29.januára 1996 je spoločnosťou s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov. Zaoberá sa správou a údržbou nebytových priestorov, bytov, parkovísk a ďalších nehnuteľností patriacich do majetku mesta Prešov. Nosnou činnosťou spoločnosti je jej zameranie na správu a údržbu objektov majetku mesta, ktoré má v správe. Predmetom činnosti Prešov REAL s.r.o., je ale aj poskytovanie širokého okruhu iných služieb. Spoločnosť Prešov REAL s.r.o. má 36 zamestnancov.

• činnosť realitnej kancelárie 
• sprostredkovanie obchodu a služieb
• obchodná činnosť so strojmi, technickým zariadením, stavebninami a stavebným materiálom
• požičiavanie strojov a zariadení
• prenájom bytových a nebytových priestorov
• zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou objektov, zariadení a budov
• správa bytového fondu
• obstarávanie služieb pre údržbu bytového fondu
• prevádzkovanie garáží, alebo odstavných plôch
• upratovacie práce
• podnikateľské poradenstvo
• reklamná a propagačná činnosť 

 


Zverejnil: 27.2.2019 08:00

Aktualizoval: Juraj Guttman 7.3.2019 15:39

tlačiť
 
 

(C) Vádium s.r.o a Prešov Real s.r.o. 2013 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS